Författararkiv: admin

En kulturanalys av fenomenet Big Brother

Varför är reality tv och dokusåpor så populära? (uppsats Pedagogik A, cirka 2004) Världen har under de senaste decennierna, i takt med att mediernas tentakler sträckt sig allt längre ut i världen och förlängt våra sinnen, krympt ihop till vad McLuhan kallade den globala byn, samtidigt som den blivit oändligt mycket svårare att greppa för…

Bildanalys

Bildanalys

Paper: Media & Kommunikationsvetenskap A Fototips och gratisbilder – bra fotoresurs Konstnären och språkforskaren Rene Magritte (1898-1967) menade att bilden är ett språk och läses som en text. Han gjorde med sin målning ”detta är inte en pipa” med motivet av en pipa och sa: det är inte en pipa utan bild av en pipa….

Introduction: Questions and tasks

3. The number of messages animal can send is restricted to the number of basic sounds. Human language, on the other hand, works quite differently. Each language has a store of approximately 40 sound units (Phonemes), which are in fact similar to the number of sound units an animal possesses. However, each sound unit is…

Keywords in Dubliners

Uppgift, gamla C-nivån, Engelska på universitetet Keyword-analysis of the novel Dubliners by James Joyce. The sisters: “…discovering in myself a sensation of freedom as if I had been freed from something by his death.” (p 4) The narrator feels relieved because being the father’s apprentice was a cross too heavy to bear. Months before the…

The Struggle for Freedom in Narrative of the Life of Frederick Douglass and The Awakening

Uppsats Engelska B, literary essay. Seldom is the cruel struggle for freedom so clearly displayed as in The Awakening, by Kate Chopin and Narrative of the Life of Frederick Douglass, by himself. To study the struggle for freedom by reading the two novels separately is to view it with a looking glass. But by observing…

Etnografisk observation

Vår intervju handlar om musikens roll i samhället, och är ganska svepande i sin analys. Syftet med intervjun var att få en bild av problematiken genom intervjuoffrets ögon. Med den här uppgiften försökte vi dock vara lite mer ”smala” i vår analys, och få en bild av problematiken genom att observera människors beteende. Vårt primära…

Historical Linguistics

(English C) Historical Linguistics Sanskrit was very important for the early historical linguists, because of the nature of the records open to them and the exceptionally rich quantity of material Sanskrit provided. Furthermore, Sanskrit had been subjected to grammatical studies centuries before western European scholars had undertaken such investigations. In the fourth century B.C. an…

Kvalitativ P.M.

Eftersom vi själva har studerat på Karlstad universitet en längre tid tänkte vi att det kunde vara intressant att få andra studenters syn på studentlivet. Vi har således företagit oss att genom en kvalitativ undersökning undersöka i stora drag hur högskolestudenter upplever sin studiesituation. Vad som driver dem, och hur de finansierar sina studier och…

Analys av empirisk undersökning på barns påverkan av film och andra medier

Barn och medier

Medie & kommunikation B (obs, den som skickade in uppsatsen påpekar att den skrevs i början av 2000-talet) Vårt syfte med den här undersökningen var att få en liten bild av vilken påverkan medierna har på barns verklighetsuppfattning. För att åstadkomma svar på denna fråga valde vi att göra en empirisk undersökning med såväl en…

A farewell to arms

Review and discussion of themes in A Farewell to arms, Ernest Hemingway. In an ugly existence, shattered by war they decided to flee to Switzerland, which was a country in peace and was generally perceived to be a “paradise”. Still, the novel ends with death. Life’s bitter irony. (However, I found the ending to be…

Meny