Mindfieldsnfo.se – Uppsatser  och skolarbeten

På Mindfields publicerar vi uppsatser och andra akademiska texter som kan vara till hjälp för studenter. Främst då studenter på universitetet eller högskolan, men även förstås för studenter som går i gymnasieskolan eller högstadiet. Akademiskt skrivande är en konst i sig och det gäller att hålla den ”rätta akademiska tonen” och inte skriva på prosa, [som avser eller har samband med prosa (eller om en person) vars personlighet präglas av vardaglighet; banal, alldaglig, ”beige”.  i sitt skrivande] .De flesta universitetslärare är, oavsett ämne, väldigt noggranna med detta.

Det är också viktigt att du anger källor på rätt sätt, och att du överlag, beroende på ämne, använder dig av relevanta vetenskapliga metoder och rätt terminologi. [Använda rätt ord för rätt ämne.] Du gör dig själv en stor tjänst om du redan i början av dina högskolestudier lär dig att skriva uppsatser med ett akademiskt språk. Vi rekommenderar boken ”Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande ”av Gunnar Augustsson för ändamålet. En annan ovärderlig bok är ”Vetenskapliga tankeverktyg: till grund för akademiska studier” av Ylva Backman.

Har du en uppsats eller ett paper som du vill bidra med? Vi publicerar gärna B-, C- och D-uppsatser såväl som mindre skolarbeten, examensarbeten, vetenskapliga artiklar etc. Skicka in den till oss på mail@mindfieldsnfo.se

Om du läser ovanstående böcker och tar till dig vad de lär ut redan när du studerar på gymnasiet så ökar du dina chanser att få VG eller MVG ganska markant. Lärarna kommer helt enkelt bli mycket imponerade om ditt skolarbete följer de akademiska ramarna! Tänk också på att aldrig ”låna” stycken i sin helhet från uppsatser du hittar på nätet. Lärarna upptäcker det direkt  via ett verktyg som heter Copyscape och du riskerar att bli avstängd en längre tid. Obs, uppsatsen eller skolarbetet måste vara unik vilket innebär att den inte får ha publicerats på någon annan sida online.

Vissa av uppsatserna på denna sida är hämtade från examensuppsatser på universitet, B, C och D-nivå.

Användbara sidor

Förr skrev man uppsatser på varje avklarad nivå (A till D). Nuförtiden förkommer dessa uppsatser innan examen. Man skriver en 7,5 högskolepoäng-uppsats (motsvarade förr B-uppsats, kallas numera grundnivå) när man ska ta sin tvååriga högskoleexamen, man skriver en kandidatuppsats på grundnivå (tidigare C-nivå) inför kandidatexamen, och förr kallades den avancerade nivån för D-nivån. Numera skriver man masteruppsats eller magisteruppsats när man ska ta examen på avancerad nivå.

Blogg för dig som vill publicera skönlitterära noveller gratis.

Testare och utvecklare sökes, främst .net och java

Webbyrå i Värmland med koll på läget, för dig som letar fakta inom webbstrategi

Plugga i Spanien? Tips på billigt boende.

Tips på presenter.

Tips på mobil och abonnemang för barn och familj.